VLADIMIR VISOTSKY in YUGOSLAVIA 1974 – 1976


VLADIMIR VISOCKI je bio dva puta u Jugoslaviji, jednom 1974 i to u SR Crnoj Gori zbog snimanja filma a drugi put na BITEFU 1976 u Beogradu! Ovde su neka dokumenta o tome!

SLAVA MU I HVALA

 

 

VLADIMIR VISOCKI se odmara na Adi u Beogradu 1976!

 

 

 

1-Visocki u Zagrebu 1976 2-Visocki u Zagrebu 1976 3-Visocki-u-Zagrebu-1976-poster 4-Visocki u Zagrebu 1976-konferencija za stampu 5-Visocki u Zagrebu 1976 6-Visocki u Sarajevu 1976 7-Visocki u Beogradu 1976 posle BITEFA

 

HAMLET V Visocki BITEF 1976 DESET DANA KOJI SU PROTRESLI SVET V Visocki na BITEFU 1976